Flight inquiry

Presentation

Process

 • Gather and group questions
 • For all questions in each group
  • Find the answer (see resources listed below)
  • Explain the answer on video
 • Piece the video fragments together
 • Present the video to the class. Video will be available your parents and teachers only.

Questions

 1. History
  • Did some planes crash? Did people fall out of the plane?
  • Who flew the first airplane? What was hard? How did they invent it?
  • What was the first airplane in a World War? What was the first Boeing plane?
 2. Lift
  • What keeps an airplane in the air? Why do planes fly?
  • What shape is a wing?
  • Do all planes have engines?
 3. Stability
  • Why do some paper airplanes fly longer than others?
  • Do airplanes need a tail?
  • How can I make a paper airplane fly longer?
 4. Wait, I have more questions!
  • How big is a Boeing 747?
  • What is the fattest plane? What is the longest plane?
  • Why are some people afraid of height but not of airplanes?

Resources

1. History Did some planes crash? Did people fall out of the plane? Who flew the first airplane? What was hard? How did they invent it?
 • Leonardo da Vinci
 • The Wright Brothers
  • Book, ” First flight, the story of the Wright Brothers” (DK Readers)
  • Video, “The Wright stuff” (PBS)
  • Animated bibliography “The Wright brothers” (Schlessinger Media, Hero Classics)
  • Video “Wright brothers’ flying machine” (PBS)
  • Video about recreating their plane “Wright Brothers, First in flight” (Discovery Channel)
What was the first airplane in a World War? What was the first Boeing plane?
 • First Boeing plane
  • Web page, “Boeing logbook” (Boeing)
2. Lift What keeps an airplane in the air? Why do planes fly?
 • Balance of forces
  • Web page “Dynamics of flight” (NASA)
  • Video ” All about flight” (Schlessinger Media, Physical Science)
  • Wright Brothers reenactment, “The Four Forces” (NASA)
 • Gravity pulls the plane down
  • Animation “Gravity” (BrainPop)
  • Video “All about forces & gravity” (Schlessinger Media, Physical Science)
  • Wright Brothers reenactment “Weight” (NASA)
 • Lift pulls the plane up
  • See what happens when you change the wing using an airfoil simulator (or advanced) (NASA)
  • Wright Brothers reenactment “Lift” (NASA)
  • Animation “Flight” (BrainPOP, subscription required)
 • The physics of lift are explained by Newton’s 3rd Law of Motion
What shape is a wing?
 • See simulator; Google
Do all planes have engines?
 • Google
3. Stability Why do some paper airplanes fly longer than others? How can I make it fly longer? Do airplanes need a tail.
 • Three axis
  • Roll (lateral)
  • Pitch (longitudinal)
  • Yaw (directional)
 • Static stability, see Acrobat document “Flight stability” and “Stability and flight control” (Glenn Fisher)
  • Roll
   • Low Center of Gravity, see Web page “Keel Effect” (Peter Kunzmann)
   • Angle the wings angle slightly up, see Web page “Dihedral” (Peter Kunzmann)
  • Pitch
   • Nose heavy (Centre of Gravity in front of Pressure Center), see Wright reenactment “Center of Gravity” (NASA)
   • Elevator (horizontal tail).
  • Yaw
   • Vertical tail
How can I make a paper airplane fly longer?
 • There is no pilot to control position; design must be inherently stable
 • Examples of stable paper airplanes
4. Wait, I have more questions! How big is a Boeing 747?
 • Google is your friend
What is the fattest plane?
 • Google is your friend
Why are some people afraid of height but not of airplanes?
 • Interview teachers

More references

If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough. — Albert Einstein

Land veroverd op de zee

Shows the history of how the Dutch conquer the ocean. Filmed on location in the Netherlands. Includes references. In Dutch.

Ik ga vertellen over:
 1. – hoe moerassen zijn drooggelegd
 2. – hoe een nieuwe provincie is gemaakt
 3. – hoe de provincie Zeeland wordt beschermd
 4. – en over de toekomst

Presentatie

Transcript Nederland is vlak, maar sommige delen liggen wel 7 meter lager dan de zee. De Nederlanders hebben veel land van het water afgepakt. Het land wordt beschermd door duinen, dijken en molens. Waren die er niet, dan zou een kwart van Nederland onder water lopen. Moerassen

In het westen van Nederland zijn er veel moerassen.

Rond het jaar 1000 komen er steeds meer mensen. Die hebben allemaal een plekje nodig om te wonen en om te boeren.

In de zomer liggen de moerassen hoger dan de rivieren. De boeren graven slootjes om het water uit het moeras te laten lopen. Zo drogen de moerassen op. Deze nieuwe gebieden heten “polders”. De polders worden gebruikt als landbouwgrond. De mensen bouwen dijken, om zich in de winter tegen het water te beschermen.

Nu het water weg is zakt de grond omlaag. Dit heet “inklinken”. Zo wordt het wel steeds moeilijker om het regenwater naar de rivieren te laten stromen.

Als een polder lager zakt dan de rivier, moet er iets nieuws worden verzonnen. De rivier wordt tijdelijk afgesloten, zodat die droog valt. Zo kan het water uit de polders stomen.

Begin 1700, is het land nog verder gezakt. Emmers, handmolens, paardenmolens zijn niet voldoende. Bij Kinderdijk worden er 19 poldermolens gebouwd.

Deze molens drijven een waterrad aan. Het rad schept het water 1,5 meter omhoog. Om het water verder omhoog te krijgen wordt er een molengang gebruikt. Zo kunnen drie molens het water (3 x 1,5) 4,5 meter omhoog pompen. Ook nu zijn er nog veel molens bewoond en in gebruik. Deze methode werkt goed, maar is te duur om grote meren droog te leggen.

In 1800, word het stoomgemaal uitgevonden. Een zo’n gemaal kan het werk van 65 molens doen. Net als de molens scheppen de gemalen het water omhoog. In deze tijd worden vele nieuwe polders drooggelegd. In een van die nieuwe polders is nu het vliegveld Schiphol.

Zuiderzee

De Zuiderzee ligt midden in Nederland.

Bij elke storm overstromen er veel dorpjes. 100 jaar geleden, besluit men om de dorpjes te beschermen. Het gebied wordt van de zee afgesloten met een lange dijk. Dit grote project wordt gedaan tijdens een recessie. In de winter werken er boeren uit het hele land. Mijn oma haar opa werkte hier ook.

Inmiddels is ook het elektrisch gemaal uitgevonden. Die worden gebruikt om nog grotere stukken land droog te leggen.

Er wordt dan een deel van het water afgesloten met een dijk. Vervolgens wordt het leeggepompt. Zo worden grote delen van de Zuiderzee drooggelegd en ontstaat er een nieuwe provincie: “Flevoland”.

Zeeland

In het zuidwesten van Nederland ligt de provincie Zeeland.

De zee is er ondiep. Elke keer als het eb wordt laat de zee klei achter. Zo ontstaan er eilandjes. De klei is erg vruchtbaar en is goede landbouwgrond.

Boeren gaan er wonen en graven slootjes om het land droger te maken. Hierdoor zakt de grond in.

De eilandjes worden beschermd door duinen en dijken. Duinen zijn door de wind opgeblazen zandheuvels. Dijken zijn door de mens gemaakt.

De zee blijft klei achterlaten, en de eilandjes worden steeds groter. De boeren bouwen er dan een nieuwe dijk rondom en hebben zo meer ruimte.

Op 1 februari 1953 gaat het mis. Er is een grote storm en het is springtij. Het water van de zee stroomt over de dijken heen. De dijken kunnen de kracht van het water niet houden en breken door. Veel mensen en dieren verdrinken.

Er wordt een plan gemaakt om het land beter te beschermen. Dijken worden verhoogd en zeearmen worden afgesloten.

In de Oosterschelde wordt een speciale dam gebouwd: “de stormvloedkering“. Die gaat alleen dicht als er storm of springtij komt. Alle andere dagen kan het zoute water er gewoon doorheen stromen.

Toekomst

Door klimaatverandering zal de zeespiegel verder stijgen. De dijken moeten dan ook steeds worden onderhouden en verhoogd. Zo is zelfs nu de toekomst nog niet zeker.

Bronnen

Copyright © 1996-2022 Coert Vonk, All Rights Reserved